Shock Advertising / Shockvertising

Comments off

Reklamcılığın tartışmalı alanlarından biri olan Shock Advertising, diğer bir isimlendirmeyle Shockvertising, bilinçli olarak mesajın alıcısına hakaret eden, saldıran ve / veya onu bilinçli olarak tartışmaya çeken görsel ve yazılı reklamları barındırır.
Bu yöntemin hangi ürün ve hizmetler için tercih edileceği, yöntemin kendi kadar önemlidir. Hedef kitlenin çok geniş veya çeşitli konularda hassasiyet gösterme riski bulunuyorsa, Shockvertising kullanımı ile alınacak risk daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, hedef kitlenin uygun olduğu varsayıldığında bile, şok etme miktarına göre risk analizinin doğru yapılması ve sonuçların hızlı değerlendirilmesi gerekir.

Her bakımdan bu yöntemin riskli bir tercih olduğu, marka tarafına açıkça belirtilmelidir.

Negatif:
Yanlış konumlandırmada markanın uzun süre protesto edilmesi, sosyal medyada markaya yönelik karalama kampanyalarının yapılması gibi riskler bulunur. Şok edici reklam kullanımında, hedef kitlenin dikkati çekilmesi amaçlanırken, marka algısının alıcıda negatif olarak kodlanması engellenmelidir.

Mediterranean Journal of Social Sciences akademik dergisinde bu ay (Eylül 2014) yayınlanan bir makale; Y Nesli’nde olan tüketici kitle ile iletişimde Shockvertising yönteminin hem avantajlarından, hem de dezavantajlarından bahsetmekte. İroni, esprili dil ve doğrudan mesaj anlatımına önem veren Y Nesli, zekice kurgulanmamış reklamları itici bulmakta ve markadan uzaklaşmakta. Günümüzde, çoğu sektör için marka sadakatinin de düştüğü dikkate alındığı zaman, reklam kurgusundaki şok edicilik miktarının doğru ayarlanması daha da önem kazanmaktadır. digiMucit blog üzerinde Shockvertising örneklerine ve yaptığımız çalışmalardan durum analizlerine devam edeceğiz.

Kaynak: Urwin, B. ve Venter, M. (2014). Shock Advertising: Not So Shocking Anymore. An Investigation among Generation Y. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 5, No 21 (203-214).