Pinterest’te görüp mağazadan satın almak

Comments off

Harvard Business Review’da yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, herhangi bir yönlendirme olmasa bile kullanıcılar online ve offline mecraları alışveriş alışkanlıklarında bir arada değerlendiriyorlar. Bunun güncel bir örneği giyim alışverişinde Pinterest’in kullanımı olarak görülüyor.

Kuzey Amerika ve İngiltere’deki yaklaşık 3000 sosyal medya kullanıcısı ile yapılan ankete göre, katılımcıların %26’sı mağazada görüp denediği kıyafeti, internet üzerinden sipariş veriyor. Bununla birlikte, %41 ile temsil edilen daha yüksek bir kullanıcı kesimi ise internetten görüp beğendiği mağazaya gidip deneyerek almayı tercih ediyor.

Online’da görüp offline’da satın alma davranışı sergileyen kullanıcıların, en fazla etkileşim sağladığı platformlardan biriyse Pinterest. 35 yaş altı katılımcılardan %36’sı Pinterest üzerinden tercih ettiği kıyafeti pin, repin yapıp ya da beğenip  mağazada bu seçimine göre alışveriş yapıyor.

digiMucit olarak bizim önerimiz, online ve offline mecralar arasındaki geçişlerin bu kadar yoğun olmasını markalar doğru değerlendirmeli. Markalar, müşterileriyle doğru ve sürekli etkileşimi sağlamak için mağaza ve online satış kanallarını birlikte kullanıp bütünleşik pazarlama iletişimine göre hareket etmeli.

Kaynak: http://hbr.org/2013/07/how-pinterest-puts-people-in-stores